Hledáte pro sebe lepší uplatnění na trhu práce nebo naopak nové šikovné kolegy? Vzdělávání praxí pomáhá.

22.05.2018

Vzdělávání praxí_logo

Cílem projektu je propojit zájemce, kteří chtějí získat nové zkušenosti a zvýšit svoji kvalifikaci pro lepší uplatnitelnost na trhu práce s firmami, které jednotlivcům umožní tuto praxi. Zapojit se mohou firmy/živnostníci působící na území ČR a fungující minimálně 6 měsíců. Pro zapojení do projektu musejí firmy splnit určité podmínky (bezdlužnost, pojištění odpovědnosti apod.) a disponovat mentorem, který bude odborně garantovat za průběh a kvalitu vzdělávání praxí. Osoba mentora musí kromě kvalifikačních požadavků splnit i další náležitosti, jako je např. e-learningový kurz pro rozvoj mentorských dovedností apod. Firmy obdrží kompenzaci nákladů spojených se vzděláváním – proplacení fixní částky za každé vzdělávání (na základě faktury). 

Jedná se o vzdělávání v reálném firemním prostředí. Uchazeči projektu se přihlašují k nabízeným praxím na manuálních i kvalifikovaných pozicích, které poskytují firmy nebo OSVČ působící v různých oborech. Pro poskytovatele vzdělávání praxí je nabídnutí praxe výhodné, protože si díky projektu mohou po dobu 1 až 6 měsíců zaučit nového člověka bez finančních nákladů. Firmy mají prostor prověřit si přístup člověka k dané pozici a pracovnímu prostředí. Z evaluačních dotazníků projektu navíc vyplývá, že přes 40 % poskytovatelů po skončení vzdělávání praxí nabídlo účastníkovi další spolupráci.

Doba realizace: 2016 – 2019 (červenec)
Rozpočet projektu: cca 120 milionů Kč
Délka vzdělávacího kurzu: 160, 320, 480 nebo 640 hodin dle pracovní pozice (v nabídce je více než 150 typových pozic napříč různými obory) 
 
Vzdělávání praxí se mohou zúčastnit lidé starší 15 let, kteří splňují jednu z následujících kategorií: uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který je evidován na Úřadu práce ČR, osoba starší 50 let, osoba s nízkou úrovní kvalifikace (absolventi ZŠ nebo dvouletých učňovských oborů bez výučního listu), osoba na/po mateřské/rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením, absolventi. Pokud je uchazeč osoba nad 50 let a s nízkou úrovní kvalifikace, může být i v zaměstnaneckém poměru.
 
Více informací naleznete na stránkách projektu www.vzdelavanipraxi.cz.
 
Máte-li dotazy k projektu, kontaktujte konzultanty BIC Plzeň, tel. 377 235 379.

Vzdělávání praxí_ilustrační foto

Projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ realizuje na celém území ČR Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce