Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

07.08.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrtou veřejnou soutěž v programu TRIO na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na podporu potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé materiály, pokročilé výrobní technologie. V rámci čtvrté veřejné soutěže si žadatelé rozdělí 1,65 mld. Kč. 

Oprávněnými žadateli jsou podniky (fyzické i právnické osoby), které projekt řeší alespoň s jednou výzkumnou organizací, nejvýše se mohou na projektu podílet 3 další účastníci projektu. 

Návrhy projektu je možné podávat do 31. října 2018 14 hod.

U projektů, které budou podpořeny ve čtvrté veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

 • zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019,
 • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022,
 • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Úplný text programu TRIO je k dispozici na webových stránkách MPO.

Očekávané výsledky projektu:
 • užitný nebo průmyslový vzor
 • prototyp, funkční vzorek
 • patent
 • software
 • poloprovoz, ověřená technologie
Mezi konkrétní přínosy programu patří:
 • zvýšení inovační výkonnosti podpořených podniků,
 • strategické orientování VaV do oblastí s nejvyšším potenciálem a přínosem pro hospodářství,
 • zvýšení aplikovatelnosti výsledků výzkumu v oblasti KETs,
 • zvýšení podnikových výdajů na VaV,
 • rozvoj účinné spolupráce mezi podnikovým a výzkumným sektorem,
 • začlenění vznikajících špičkových výzkumných center i dalších kapacit podpořených z veřejných prostředků do inovačního systému.

Máte-li o program zájem, kontaktujte konzultanta BIC Plzeň Martina Holubce, holubec@bic.cz, tel. 377 235 379.

MPO_logo

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce