Získejte 50 tis. EUR pro váš inovativní projekt v programu SME Instrument

19.03.2019

SME Instrument je součástí programu Horizon 2020 a jeho cílem je podpora malých a středních podniků, které vyvíjejí inovativní produkty s perspektivou uplatnění na mezinárodních trzích. Je určen pro fáze těsně před uvedením nového produktu na trh. Projekt může podat samotná firma (malý a střední podnik) bez dalších partnerů.
 SME Instrument_logo
 

Využijte posledních dvou možností podat žádost do 1. fáze projektu a získejte paušální dotaci ve výši 50 tis. EUR:

  • 7. května 2019
  • 5. září 2019

 

1. fáze SME Instrumentu zahrnuje:
  • ověření konceptu,
  • vypracování studie proveditelnosti,
  • vypracování podnikatelského záměru pro získání investora.

Projekty, které budou Evropskou komisí vyhodnoceny jako kvalitní, tedy získají určitý počet bodů, obdrží tzv. Seal of Excellence. Pokud však na všechny takto kvalitní projekty žadatelů z České republiky nebude v dané výzvě dostatek finančních prostředků, je možné zažádat o podporu  od Technologické agentury ČR (TA ČR) z programu  GAMA – Seal of Excellence. TA ČR již podpořil excelentní projekty v rámci „SME Instrument“ a poskytl finance českým malým a středním podnikům (MSP) při jejich vývoji inovativního řešení. 

 
Jedním z úspěšných žadatelů o podporu TA ČR v programu GAMA - Seal of Excelence je ve spolupráci s BIC Plzeň i plzeňská firma Softech, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti IT. 

5. veřejná soutěž Programu GAMA byla vyhlášena Technologickou agenturou ČR dne 13.března 2019. Více informací o programu GAMA naleznete ZDE.

Konzultanti BIC Plzeň Vám podají další informace, tel. 377 235 379:
      Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz
      Mgr. Jana Jeřábková, jerabkova@bic.cz
 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce