Sdílení dat mezi podniky - dotazníkové šetření Evropské komise

13.12.2018

Široká dostupnost dat by mohla být přínosná pro malé a střední podniky, které obvykle nemají dostatečné prostředky na to, aby data shromažďovaly samy.

Rozšíření tzv. inteligentních zařízení připojených k internetu (internet věcí) zároveň představuje nové výzvy v oblasti obchodního tajemství, hospodářské soutěže a určení reálné hodnoty.

Sdílení dat mezi podniky - dotazníkové šetření Evropské komise

 
  • Dotazníkové šetření bude sloužit jako podklad pro další jednání s cílem zvýšit dostupnost dat v ekonomice.
  • Cílovým respondentem dotazníkového průzkumu je jakákoli malá nebo střední firma.
  • Dotazník  v českém jazyce je možné vyplnit do 14. ledna 2019

 

  

BIC Plzeň jako člen mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network pravidelně zprostředkovává zpětnou vazbu od malých a středních podniků Evropské komisi. Získaná data budou anonymně vkládána do systému, který je k tomuto účelu dlouhodobě využíván.

Bližší informace Vám poskytne Miroslava Skrziszowská, tel. 377 235 379.

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce