Dotace na ověření využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje v produktech a službách

21.01.2019

Malé a střední podniky mohou získat dotaci na ověření využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje, dosažených výzkumnými organizacemi, ve svých produktech či službách. Projekt může mít podobu studie proveditelnosti (např. v případě nutnosti vysoké investice na zahájení výroby) nebo experimentálního vývoje, kdy výzkumný pracovník nastoupí do podniku k dokončení vývoje vč. výroby finálního prototypu.

MPO_logo

Na základě II. výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu lze žádat o dotace v programu Proof of Concept, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Žádosti jsou přijímány od 4. ledna do 6. května 2019 kolově (tzn. hodnotí se až po ukončení příjmu všech žádostí).

Co je podporováno?

Východiskem při realizaci projektu proof of concept může být nápad nebo rozpracovaný výzkum, u kterého byl nalezen nový směr pro možnou budoucí aplikaci a komercializaci. Podporovány budou projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých organizacemi pro výzkum a šíření znalostí před jejich možným uplatněním v praxi, přičemž transfer technologií do podniku může být již dokončený (tj. podnik má již zajištěná práva duševního vlastnictví) nebo je ve fázi příprav.

Podporovány jsou následující dva typy projektů:

  • A – ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti.
  • Bdopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh. Výstupem projektu bude také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Mezi způsobilé výdaje patří u obou typů projektů např.:

  • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky;
  • náklady na získání a uznání patentů

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2021 (ve zdůvodněných případech lze zdůvodnit na 36 měsíců).

Jeden žadatel může získat podporu na max. 2 různé projekty.

Kdo může dotaci získat?

Příjemcem podpory mohou být malé a střední podniky, které mají uzavřená nejméně 2 účetní období.

Kolik peněz lze získat?

Proof of Concept 

Výše dotace může dosahovat minimálně 300 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč na studii proveditelnosti nebo 10 mil. Kč na experimentální vývoj. Alokace je nyní 145 milionů Kč.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit na Ing. Lenku Palánovou, palanova@bic.cz, tel. 377 235 379.

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce