Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16

03.07.2015

Zastupitelstvo města Plzně schválilo na svém zasedání dne 18. 6. 2015 program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16“. Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2015. Jedná se již o druhé kolo programu. Město Plzeň alokovalo na program pro roky 2015-16 celkové prostředky ve výši 2.000.000,- Kč.

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak  ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podnikatelské subjekty z Plzeňského kraje mohou účastí v programu získat dotaci na nákup služeb založených na znalostech poskytovaných výzkumnými organizacemi z Plzeňského kraje.

Firmy mohou získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb, nejvýše však 150.000,- Kč (malé a střední podniky - dotace 75 %, velké podniky - dotace 40 %).

Příjem žádostí firem o dotaci od začátku září do poloviny října 2015.

Pro více informací k účasti v programu se prosím obrate na konzultanty BIC - Podnikatelského a inovačního centra, které bude od 1.9. rovněž přijímat žádosti o dotaci.

Znění Programu ke stažení zde.

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o dotaci

čestné prohlášení žadatele o dotaci

čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis

Nabídka poskytnutí služeb založených na znalostech

Žádost o proplacení dotace

čestné prohlášení příjemce dotace

Závěrečná zpráva

Formuláře je nutné nejprve uložit na pevný disk. Poté je možné je vyplňovat, ukládat a tisknout.

 

V případě potřeby lze stáhnout Adobe Reader pro vyplnění formulářů zde.

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce