Program KAPPA uvolní mezi podniky a výzkumné organizace až 800 mil. Kč na mezinárodní spolupráci

30.11.2018

Technologická agentura ČR připravuje veřejnou soutěž nového Programu KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska v období 2014 – 2021. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
KAPPA_logo partneři

Zaměření programu

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje. 

Cíle programu

Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage). Pro tyto projekty bude vyčleněno přibližně 124 890 326 Kč. Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

První výzva bude vyhlášená v březnu 2019 a bude jí předcházet série seminářů pro uchazeče. Důraz bude kladen především na vyhledávání projektových partnerů. Podívejte se na infografiku, která Program KAPPA představuje více vizuálně. 
 
Zájemci o konzultaci programu se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň.

 

 KAPPA_logo  Zdroj: Technologicka agentura ČR www.tacr.cz

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce