Těšíme se i v dalším roce na spolupráci s Vámi!

18.12.2018

Chceme Vám poděkovat za přízeň a spolupráci v letošním roce a popřát Vám krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2019. 

I díky spolupráci s Vámi byl letošní rok 2018 plný zajímavé práce, nabitý úspěšnými akcemi a událostmi. 

S některými z Vás jsme v letošním roce připravili a poté předložili projekty a žádosti o dotace z národních a evropských podpůrných programů ve výši cca 100 mil. Kč na podporu výzkumu a vývoje, inovací nebo na pořízení nového technologického vybavení. Poskytovali jsme Vám také poradenství při výběrových řízeních, žádostech o proplacení dotací nebo jsme přímo asistovali při realizaci projektů.  
Těm, kteří zvažovali zahájení podnikání, jsme pomáhali s přípravou podnikatelských plánů. Rozmýšleli jsme s Vámi marketingové aktivity, řešili financování. 
Spolupracovali jsme s některými z Vás při dokončování Vašeho zapojení do programu města Plzně na podporu spolupráce firem a výzkumných organizací, programu Plzeňské podnikatelské vouchery, kde se v tomto kole úspěšně realizovaly projekty za cca 3 miliony korun.
Máme plně obsazené naše prostory inkubátoru, technologického centra na Borských polích a ve spolupráci se společností VTP a.s. jsme zajišťovali správu budov a poskytovali odborné specializované služby inovačním firmám ve vědeckotechnickém parku.  Pro následující rok připravujeme rozšíření prostor pro inovační firmy. 
I v roce 2018 jsme byli jedním z partnerů největší světové sítě poskytující služby na podporu podnikání a inovací – sítě Enterprise Europe Network. Již 10 let ve spolupráci s dalšími zahraničními kolegy Vám tak můžeme pomáhat se vstupem na zahraniční trhy, s vyhledáním zahraničních partnerů nejen pro obchodní, ale i technologickou a výzkumnou spolupráci. O nabídkách a poptávkách po spolupráci a možnostech účasti na mezinárodních kontaktních akcích jste byli pravidelně informováni i v našem Zpravodaji.
V letošním roce jsme připravovali zajímavé akce. Pokračovali jsme například v tématu design pro podnikání a nabídli Vám účast na specializovaném workshopu Design4Enterprises, na jehož realizaci jsme spolupracovali i s odborníky z milánské Polytechnické univerzity a italské Asociace pro průmyslový design. Nabídli jsme také seminář o možnostech financování uvedení kosmických technologií do pozemního využití apod. Pilotně jsme realizovali tzv. Inovační maraton, kdy si multidisciplinární studentské týmy v průběhu 24 hodin vyzkoušely práci na skutečných inovačních zadáních komerčních subjektů.

Těšíme se i v dalším roce 2019 na spolupráci s Vámi!

Tým BIC Plzeň

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce