Úspěšné zavedení designérského pracoviště ve výrobní firmě

17.10.2018

Program Partnerství znalostního transferu podporuje přenos znalostí z vysokých škol do podniků. Přenášené znalosti jsou během realizace podpořených projektů, které trvají zpravidla 1-2 roky, adaptovány na reálné potřeby firem a aplikovány při inovacích jejich výrobků nebo procesů.

Konzultanti BIC Plzeň svým klientům pomohli zpracovat již několik takových projektů. Jednou z firem, která jejich služby využila a nyní svůj projekt úspěšně ukončila, je TVAR, výrobní družstvo Klatovy. BIC Plzeň ji provedl celým projektem, od jeho zpracování a podání žádosti o dotaci, přes plnění věcných úkolů a povinností příjemce podpory, až po závěrečné vyúčtování a vyhodnocení. 

Družstvo Tvar se zabývá výrobou nábytku, zejména pro mateřské školy. Jeho vedení rozhodlo, že svůj rozvoj založí na designu a začne se mu koncepčně věnovat. Bariérou však byl nedostatek odborných znalostí potřebných pro naplnění této strategie. Spolu s BIC Plzeň proto připravilo projekt partnerství s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Za pomoci asistentky znalostního transferu, absolventky oboru design, a pod vedením odborníků fakulty bylo zřízeno a vybaveno designérské pracoviště. Při jeho pilotáži pak byli pracovníci družstva seznámeni s přístupem designérů k řešení inovačních zadání i s celým designovým procesem, od průzkumu potřeb a chování zákazníků, přes návrhy výrobků a jejich testování až po výrobu prototypů. Řešeny byly také otázky spolupráce designéra s dalšími pracovišti podniku. Současně bylo navrženo a vyzkoušeno několik zcela nových výrobků, které může družstvo začít nabízet svým zákazníkům. 

Pro aktuální 4. výzvu jsou žádosti o dotace přijímány do 14. prosince 2018.

V případě zájmu o konzultaci můžete kontaktovat BIC Plzeň: Ing. Zbyněk Doležal, tel. 377 235 379.
  • Projekt je založen na práci čerstvého absolventa (max. 4 roky praxe), který je po celou dobu realizace zaměstnán univerzitou a v roli tzv. asistenta znalostního transferu adaptuje akademické znalosti na praktické potřeby podniku. Ten mu k tomu účelu ve svých prostorách vybaví specializované pracoviště.
  • Výdaje způsobilé k podpoře zahrnují zejména mzdu asistenta znalostního transferu, dále mzdy pracovníků podniku a znalostní organizace, kteří se na projektu podílejí částí svého úvazku, nákup testovacího materiálu či materiálu k sestavení prototypu, ale také investice do HW a SW a do testovacího a laboratorního zařízení pro pracoviště asistenta ve výši až 1 mil. Kč.
Výše dotace: 0,5 – 5 mil. Kč
Míra dotace: až 70 % za celý projekt

Podrobné informace naleznete ZDE.

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce