Stále lze žádat o dotace na služby výzkumných organizací a akreditovaných zkušeben

13.08.2018

MPO_logo

Na základě III. výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu lze stále žádat o dotace v programu Inovační vouchery, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přestože se žádosti přijímají již od začátku roku, ke konci srpna 2018 je vyčerpána pouze zhruba třetina celkové alokace, která tentokrát činí 100 mil. Kč.

Co je podporováno?

Dotace jsou podnikům poskytovány na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR, tedy vysokých škol, výzkumných ústavů apod., uvedených na seznamu posouzených výzkumných organizací. Jedná se o odborné služby, které podniky využijí pro své inovační aktivity, zejména měření, zkoušky, analýzy, výpočty, konstrukční návrhy, návrhy nových systémů, vývoj SW, HW, materiálu či zařízení, optimalizace procesů, metod či parametrů nebo vývoj prototypu.

Navíc jsou v OP PIK dotace poskytovány i na certifikace od akreditovaných zkušeben, a to nejen tuzemských, ale i zahraničních.

Podporu naopak nelze získat na marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, osobní náklady, sociální inovace, nákup majetku, design a vývoj webových stránek či na výrobu.

Žádosti jsou přijímány průběžně od 15. ledna 2018 až do vyčerpání alokace; nejpozději však do konce roku 2018.

Maximální doba realizace projektu je 1 rok (počínaje datem registrace žádosti); nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 12. 2019.

Kdo může dotaci získat?

Příjemcem podpory mohou být malé a střední podniky, které mají uzavřená nejméně 2 účetní období.

Povinnou přílohou žádosti je:

  • stručný podnikatelský záměr;
  • nabídka služeb od výzkumné organizace nebo akreditované zkušebny;
  • prohlášení žadatele k podpoře v režimu „de minimis“.

Kolik peněz lze získat?

Podpora je poskytována do maximální výše 75 % z ceny zakoupených služeb.
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 299 999 Kč.

Jeden žadatel může podat až 3 žádosti a získat podporu na 3 různé projekty.

Konzultanti BIC Plzeň mají s programem Inovační vouchery bohaté zkušenosti. Svým klientům již pomohli k získání dotací například na testování bitcoinového automatu, na vývoj modelovací polymerové hmoty, na analýzu technologií povrchového zpevnění kluzných ložisek, na návrh SW a HW elektronických informačních panelů, na design terminálu docházkového systému či na vývoj SW pro automatickou tvorbu synoptických map.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit na BIC Plzeň, tel. 377 235 379:

Ing. Zbyněk Doležal, dolezal@bic.cz
Mgr. & Mgr. Martina Surynková, surynkova@bic.cz
Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz
 
 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce