Dotace na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji z programu INTER-EUREKA LTE

06.08.2018

Dne 2. srpna 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  5. národní výzvu  ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

EUREKA_logo_square

Program EUREKA podporuje mezinárodní spolupráci malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například informační a komunikační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů EUREKA, a tím tedy podprogramu INTER-EUREKA (LTE), musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.

 
Žádosti lze podávat nejpozději do 12. října 2018.

Maximální doba řešení projektu je 48 měsíců.

Kdo může dotaci získat?

  • Způsobilým uchazečem je malý, střední  nebo velký podnik. Univerzita nebo výzkumná organizace může být dalším uchazečem.

Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Kolik peněz lze získat?

  • Limit pro přidělení podpory je ve výši  4 mil. Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 mil. Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně.

Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až  50 % z celkových způsobilých výdajů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu u experimentálního vývoje.

Pro velký podnik může činit účelová podpora maximálně 30% uznaných nákladů jeho příslušné části rozpočtu projektu průmyslového výzkumu.

Způsobilé výdaje:

  1. osobní náklady/výdaje včetně povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (nebo jiného obdobného fondu);
  2. odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný);
  3. ostatní zboží a služby;
  4. subdodávky;
  5. cestovné.

Více informací Vám poskytne Mgr. Jana Jeřábková, jerabkova@bic.cz, tel. 377 235 379.

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce