Dotace na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji z programu INTER-EUREKA LTE

05.02.2019

Dne 1. února 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  6. národní výzvu  ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE219 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Logo_eureka_Green_web_cut 

Program EUREKA podporuje mezinárodní spolupráci malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například informační a komunikační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů EUREKA, a tím tedy podprogramu INTER-EUREKA (LTE), musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.

Žádosti lze podávat nejpozději do 28. března 2019.
Maximální doba řešení projektu je 48 měsíců.
Kdo může dotaci získat?
Způsobilým uchazečem je malý, střední  nebo velký podnik. Univerzita nebo výzkumná organizace může být dalším uchazečem.

Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Kolik peněz lze získat?
Limit pro přidělení podpory je ve výši  4 mil. Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 mil. Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně.
Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až  50 % z celkových způsobilých výdajů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu u experimentálního vývoje.

Pro velký podnik může činit účelová podpora maximálně 30% uznaných nákladů jeho příslušné části rozpočtu projektu průmyslového výzkumu.

Způsobilé výdaje: 
  1. osobní náklady/výdaje včetně povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (nebo jiného obdobného fondu);
  2. odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný);
  3. ostatní zboží a služby;
  4. subdodávky;
  5. cestovné.
V souvislosti s vyhlášením národní výzvy se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 5, Praha 1) dne 28. února 2019 uskuteční Informační den.
Podrobný program naleznete zde. Účast na semináři je bezplatná.
Vzhledem k omezené kapacitě míst je potřeba se zaregistrovat.
 
Symbol_eureka_Green_web
Více informací Vám poskytne:

Mgr. Jana Jeřábková
jerabkova@bic.cz
tel. 377 235 379

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce