Opět lze žádat o dotace na služby výzkumných organizací a akreditovaných zkušeben

18.01.2019

Malé a střední firmy mohou využít dotace na různé typy zkoušek, měření, výpočtů, konstrukčních návrhů nebo na vývoj SW, HW, materiálů, procesů, metod či prototypů nových výrobků. Novinkou letošní výzvy je vyšší míra dotace pro projekty zaměřené na efektivnější nakládání s vodou.

MPO_logo

Na základě IV. výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu lze stále žádat o dotace v programu Inovační vouchery, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Žádosti jsou přijímány průběžně od 2. ledna 2019 až do vyčerpání alokace; nejpozději však do 30. června 2020.

Co je podporováno?

Dotace jsou podnikům poskytovány na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR, tedy vysokých škol, výzkumných ústavů apod. Jedná se o odborné služby, které podniky využijí pro své inovační aktivity, zejména měření, zkoušky, analýzy, výpočty, konstrukční návrhy, návrhy nových systémů, vývoj SW, HW, materiálu či zařízení, optimalizace procesů, metod či parametrů nebo vývoj prototypu.

Navíc jsou v OP PIK dotace poskytovány i na certifikace od akreditovaných zkušeben, a to nejen tuzemských, ale i zahraničních.

Podporu naopak nelze získat na marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, osobní náklady, sociální inovace, nákup majetku, design a vývoj webových stránek či na výrobu.

Maximální doba realizace projektu je 1 rok (počínaje datem registrace žádosti); nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. 6. 2021.

Jeden žadatel může podat až 3 žádosti a získat podporu na 3 různé projekty.

Kdo může dotaci získat?

Příjemcem podpory mohou být malé a střední podniky, které mají uzavřená nejméně 2 účetní období.
Povinnou přílohou žádosti je:
  • stručný podnikatelský záměr;
  • nabídka služeb od výzkumné organizace nebo akreditované zkušebny;
  • prohlášení žadatele k žádosti o podporu (údaje o velikosti podniku apod.).

Kolik peněz lze získat?

Podpora je poskytována do 75 % z ceny zakoupených služeb.

Nově může podpora činit nově až 85 %, a to v případě zaměření projektu na efektivnější nakládání s vodou (např. optimalizace spotřeby, recyklace, využívání šedé vody, odpadní páry či dešťové vody, snižování ztrát v uzavřených okruzích a rozvodech, optimalizace technologie chlazení)

Výše dotace může dosahovat minimálně 50 000 Kč a maximálně 299 999 Kč.

Alokace na IV. výzvu je 145 milionů Kč.

Konzultanti BIC Plzeň mají s programem Inovační vouchery bohaté zkušenosti. Svým klientům již pomohli k získání dotací například na testování bitcoinového automatu, na vývoj modelovací polymerové hmoty, na analýzu technologií povrchového zpevnění kluzných ložisek, na návrh SW a HW elektronických informačních panelů, na design terminálu docházkového systému či na vývoj SW pro automatickou tvorbu synoptických map.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit na BIC Plzeň, tel. 377 235 379:
   Ing. Zbyněk Doležal, dolezal@bic.cz
   Mgr. & Mgr. Martina Surynkovásurynkova@bic.cz
   Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz
   Ing. Lenka Palánová, palanova@bic.cz
 
 
 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce