Inovační vouchery III. výzva z OP PIK

04.01.2018

MPO_logo 29. prosince 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu III. výzvu k podávání žádostí o dotace v programu Inovační vouchery, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Co je podporováno?

Dotace jsou podnikům poskytovány na nákup služeb od výzkumných organizací, tedy vysokých škol, výzkumných ústavů apod., uvedených na seznamu posouzených výzkumných organizací z celé ČR. Jedná se o odborné služby, které podniky využijí pro své inovační aktivity, zejména měření, zkoušky, analýzy, výpočty, konstrukční návrhy, návrhy nových systémů, vývoj SW, HW, materiálu či zařízení, optimalizace procesů, metod či parametrů nebo vývoj prototypu.

Navíc jsou v OP PIK dotace poskytovány i na certifikace od akreditovaných zkušeben, a to nejen tuzemských, ale i zahraničních.

Podporu naopak nelze získat na marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, osobní náklady, sociální inovace, nákup majetku, design a vývoj webových stránek či na výrobu.

Maximální doba realizace projektu je 1 rok (počínaje datem registrace žádosti); nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 12. 2019.
 

Kdo může dotaci získat?

Příjemcem podpory mohou být malé a střední podniky, které mají uzavřena nejméně 2 účetní období.
Povinnou přílohou žádosti je:
  • stručný podnikatelský záměr;
  • nabídka služeb od výzkumné organizace nebo akreditované zkušebny;
  • prohlášení žadatele k podpoře v režimu „de minimis“.
 

Kolik peněz lze získat?

Podpora je poskytována do maximální výše 75 % z ceny zakoupených služeb.
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 299 999 Kč.

Jeden žadatel může podat až 3 žádosti a získat podporu na 3 různé projekty.

 
Žádosti budou přijímány průběžně od 15. ledna 2018 až do vyčerpání alokace; nejpozději však do konce roku 2018.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit na konzultanty BIC Plzeň, tel. 377 235 379:

Ing. Zbyněk Doležal, dolezal@bic.cz

Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce