Dotace na investice do technologií v programu Inovace

06.08.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzvalo podniky k podávání žádostí o dotace z programu Inovace. Dotovány jsou investice do majetku potřebného k výrobě inovovaných výrobků či k využívání inovovaných technologií, tedy k praktickému uplatnění výsledků výzkumu a vývoje.

Podpora se poskytuje zejména na investice do:

  • strojů a zařízení,
  • staveb (max. 20% z výdajů na stroje a zařízení),
  • softwaru a dat,
  • licencí, patentů, know-how.

Doplňkově jsou podporovány i neinvestiční výdaje (certifikace, marketingové inovace, publicita).

Žádost o dotaci mohou podat malé, střední i velké podniky. 

Výše dotace: 1 – 40 mil. Kč
Míra dotace: 25 – 45% způsobilých výdajů dle velikosti podniku
Alokace: 2,7 mld. Kč

 Žádosti jsou přijímány do 27. listopadu 2018. 

Podrobné informace k programu naleznete ZDE.
Zájemci o konzultaci k programu se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň, tel. 377 235 379.

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce