Granty pro firmy i akademický sektor na mezinárodní výměnné pobyty výzkumníků a inovátorů

14.12.2018

V  rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizon 2020, části Marie Skłodowska-Curie Actions je otevřena výzva k podávání návrhů projektů Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE). V rámci tohoto grantového schématu jsou podporovány mezinárodní výměnné pobyty výzkumníků, kteří spolupracují na výzkumném/inovačním projektu. Výměnné pobyty musí současně být mezisektorové, tj. výzkumník z akademické instituce vyjíždí do neakademické instituce v jiné zemi EU nebo zemi asociované k programu H2020 a naopak.

  • Pobyty mohou být v délce 1-12 měsíců,
  • účastnit se mohou jak začínající, tak zkušení výzkumní pracovníci, případně administrativní, řídící a techničtí pracovníci, kteří jsou do projektu zapojeni,
  • projekty jsou bez tematického omezení,
  • projekt může trvat až 4 roky.
Složení konsorcia:
  • do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 různých zemí, z toho minimálně 2 partneři ze zemí EU nebo asociovaných k programu, další účastníci mohou být ze třetích zemí,
  • pokud jsou všichni partneři ze země EU nebo asociované k programu, pak musí být alespoň jeden z akademického a alespoň jeden z neakademického sektoru,
  • výměny nemohou probíhat v rámci jedné země či pouze mezi třetími zeměmi
Financování:
  • financování v celkové výši 4600 EUR na „člověkoměsíc“, z čehož 2100 EUR je příspěvek vyplácený vyslanému pracovníkovi, 1800 EUR příspěvek na výzkum, školení a networking a 700 EUR činí příspěvek na management a nepřímé náklady,
  • financováno může být max. 540 „člověkoměsíců“ na projekt, celkově lze tedy získat až 2,48 mil. EUR.

Termín pro podání projektů:  2. dubna 2019. Další výzva se pak otevře 5. prosince 2019.

Pro více informací nebo pomoc s vyhledáním projektových partnerů v zahraničí kontaktujte BIC Plzeň, tel. 377 235 379.

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce