Evropský výměnný program pro začínající podnikatele | BIC Plzeň s.r.o.

Evropský výměnný program pro začínající podnikatele

18.01.2018

Erasmus pro mladé podnikatele_logo textEvropská komise v rámci programu COSME H2020 schválila projekt, do kterého se mohou zapojit začínající podnikatelé, aby načerpali pracovní zkušenosti v zemích EU pro své budoucí podnikání. Projekt Young Enterpreneurs in Motion (YEIM) zahájený od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 (s výhledem do roku 2021) podporuje mobilitu začínajících podnikatelů, která je známa pod názvem Erasmus for Young Enterpreneurs. Slovo young zde znamená začínající nebo také nový, protože věk uchazeče není v programu omezen.

Cíl programu:

Účastník projektu je u hostitelského podnikatele ve vybrané zemi a prohlubuje si svoje odborné zkušenosti na své budoucí podnikání po návratu do ČR. V opačném případě může hostitelská organizace v ČR (MSP) přijímat nové podnikatele z členských států EU a zemí Evropy.

Kritéria pro účastníka projektu:
  • minimálně dosažené středoškolské vzdělání s maturitou nebo střední odborné vzdělání se závěrečnou zkouškou;
  • základní konverzační znalost v anglickém jazyce (A2-B1), či dle země hostitelského podnikatele;
  • základní orientace v základech podnikání a schopnost sestavit podnikatelský plán.

Doba stáže je od 1 do 3 měsíců.

Unijní programy jsou financovány přímými penězi z Bruselu a soutěží se online přihláškami dle výzev publikovaných na stránkách generálního ředitelství Evropské komise.

Po schválení podnikatelského plánu a odsouhlasení výjezdu, jsou náklady hrazeny na základě finančního souhlasu a účastník musí splnit podmínky pobytu, tak jak je stanoveno ve vzájemné smlouvě a prohlášení účastníka. Výše finančních prostředků na pobyt je dána dle spotřebního koše dané země (tabulky EU). Náklady na pobyt pokrývají cestovní náklady, ubytování a stravné. Účastník při svém pobytu nesmí vykazovat výdělek za určitou pracovní činnost. Účast u hostitelského podniku vždy probíhá pod vedením mentora.

Zprostředkovatelskou organizací v České republice pro výjezd se stala společnost Bohemia EU Planners, s.r.o. Registrace a více informací o programu jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Erasmus pro mladé podnikatele_intro foto

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce