Otevřená výzva do programu Eurostars zaměřeného na výzkum a vývoj

12.12.2018

Eurostars_Logo Program Eurostars-2 je evropský program výzkumu a vývoje, který poskytuje možnost spolufinancování projektů z rozpočtu Evropského společenství. Jedná se o podporu založenou na pravidlech programu EUREKA a  H2020.

Program Eurostars-2 je zaměřen na malé a střední podniky splňující podmínky podle definice EU, které vedle své výrobní nebo servisní činnosti provádějí vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

  • Řešitelský subjekt musí mít ve své činností výzkum a vývoj, který zaujímá nejméně 10 % ročního obratu, nebo nejméně 10 % zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem.
  • Financování projektů Eurostars-2 je společně prováděno z národních finančních prostředků a z rozpočtu H2020  pro výzkum a vývoj.
  • Program Eurostars-2 a jeho jednotlivé projekty využívají mechanismus programu EUREKA.

Do programu  Eurostars-2 je celkem zapojeno více jak 33 členských zemí programu EUREKA:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, ...

Eurostars-EUREKAEurostars-EUREKA aktuální profily firem hledajících partnera do projektu

Uzávěrka aktuální výzvy je stanovena na 28. února 2019. 

Eurostars_logo_participantsDalší informace jsou na oficiálních webových stránkách www.eurostars-eureka.eu  (formulář Application Form) a stránkách MŠMT (formulář Návrh projektu). 

Konzultace k účasti v programu Vám poskytne Mgr. Jana Jeřábková, jerabkova@bic.cz, tel.377 235 379.

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce