EUREKA a Eurostars: Příprava a podávání projektů 2013

29.05.2013

BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV čR a Regionální kontaktní organizací Západní čechy si Vás dovolují pozvat na seminář

EUREKA a Eurostars: Příprava a podávání projektů 2013

Termín: 5. června 2013 od 9:30 do 14:15 hod.

Místo konání: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 20 (místnost UI 127), Plzeň

 

Seminář bude zaměřen na programy na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje – EUREKA a Eurostars. Účastníci semináře se dozvědí praktické informace týkající se předkládání žádostí, hodnocení projektů či chyb, kterých je třeba se při přípravě projektů vyvarovat. Celou problematikou Vás provedou odborníci dlouhodobě spjatí s těmito programy: Ing. Josef Martinec - národní koordinátor programu EUREKA/Eurostars a Ing. Miroslav Janeček, CSc. – předseda hodnotitelské komise programu Eurostars. Termín semináře byl vybrán tak, aby poznatky na něm získané bylo možno využít pro přípravu projektů do letošní výzvy programu EUREKA.

Pozvánka s programem zde.

V případě zájmu se prosím registrujte e-mailem u paní Miroslavy Bystřické na adrese: bystricm@ntc.zcu.cz

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce