Začínáte s podnikáním a máte zájem o zahraniční stáž ve firmě?

18.05.2018

Erasmus pro mladé podnikatele_intro 

Erasmus pro mladé (začínající) podnikatele/podnikatelky je výměnný program financovaný Evropskou unií v rámci programu COSME H2020, který na jedné straně pomáhá začínajícím podnikatelům získat potřebné znalosti k zahájení podnikání nebo úspěšnému provozování podniku. Na straně druhé umožňuje hostitelským podnikatelům získat motivovaného začínajícího podnikatele, který může být pro firmu přínosem v podobě nových nápadů, schopností a znalostí z jiných evropských trhů.
 

Výhody a podmínky

Začínající podnikatelé mají příležitost pracovat v malém nebo středním podniku z jiné členské země EU. Získají znalosti od zkušených podnikatelů, mohou zdokonalit své schopnosti pro další podnikání, získat přístup na nové trhy s možností spolupráce se zahraničními obchodními partnery apod. Získají grant z programu Evropské komise, který slouží na úhradu nákladů spojených s jejich pobytem – letenky, ubytování, strava apod.

Noví podnikatelé se mohou hlásit v případě, že:
  • mají zpracovaný konkrétní projekt nebo podnikatelský plán
  • nebo jsou podnikající osoby, délka však nesmí přesáhnout 3 roky

Budoucí aktivita může být v jakémkoliv odvětví, v programu rovněž nejsou žádná věková omezení. Další podmínky naleznete v letáku pro začínající podnikatele

Hostitelský podnikatel nemá zapojením do programu žádné dodatečné náklady. Pro svůj podnik navíc získá motivovaného začínajícího podnikatele s novými nápady, který může obohatit firmu o další specializované znalosti. Navázáním dlouhodobé spolupráce může hostitelský subjekt proniknout i na další trhy EU.

Hostitelský subjekt se může zapojit v případě, že:
  • je majitelem a ředitelem MSP či osobou činnou ve správní radě podnikatelského subjektu
  • disponuje osobou mentora, která se bude začínajícímu podnikateli věnovat a podělí se s ním o své znalosti a zkušenosti. Více informací  naleznete v letáku pro hostitelský subjekt
Výměnné programy trvají od 1 – 6 měsíců.
 

Registrace

Zájemci o program musí vyplnit přihlášku a vybrat si kontaktní centrum ve své zemi, které bude po celou dobu procesu jejich průvodcem a kontaktním bodem. Po schválení přihlášky se mohou účastníci podívat v internetovém katalogu na všechny ostatní platné přihlášky a společně s kontaktním místem vybrat vhodné protějšky.

 

Erasmus for Young Entrepreneurs Global

Je rozšířením programu Erasmus for Young Enterpreneurs, který podporuje podnikové výměny mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU:
  • Izrael
  • Singapur
  • USA (New York, Pensylvánie)

Cílem je předávání znalostí a zkušeností mezi začínajícími evropskými podnikateli a zkušenými podnikateli se sídlem mimo EU. Podmínky zůstávají stejné s výjimkou doby stáže, ta je poskytována od 1 – 3 měsíců. Více informací poskytnou kontaktní místa pro ČR Bohemia EU Planners a Hospodářská komora České republiky.

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce