Start-upy mají znovu příležitost získat podporu na pobyt v renomovaných zahraničních inkubátorech | BIC Plzeň s.r.o.

Start-upy mají znovu příležitost získat podporu na pobyt v renomovaných zahraničních inkubátorech

25.10.2017

Úspěšný projekt CzechAccelerator již od roku 2011 podpořil 39 společností, a to celkovou částkou 23,3 miliony korun. V pokračování projektu, které CzechInvest spustil letos na jaře, je na podporu rozvoje českých začínajících inovativních firem připraveno 70 milionů korun. K účasti se přihlásilo již 10 firem, které nyní prochází hodnocením. Program je určen pro podniky s 

  • inovativním existujícím produktem/službou
  • stářím od 1 roku do 7 let
  • maximálně 50 zaměstnanci
  • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
  • statutem právnické osoby
  • vysokým růstovým potenciálem
  • potenciálem k úspěšné komercionalizaci produktu v destinaci

Přihlášky do II. výzvy v roce 2017 přijímá CzechInvest  od 23. do 30. listopau 2017. 

Zájemci o konzultaci business plánu pro žádost se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň.

Kompletní informace včetně podmínek účasti v projektu naleznete na stránkách www.podporastartupu.cz/sluzby/czechaccelerator

Co můžete získat?

Start-upy, které uspějí před hodnoticí komisí projektu CzechAccelerator, absolvují tříměsíční akcelerační program v zahraniční destinaci. Zde budou moct využívat pronajaté kancelářské prostory pro dvě osoby nebo poradenské služby na ochranu duševního vlastnictví. Krom zajištění pobytu je pro účastníky připravena i nabídka dalších zvýhodněných služeb, vstupy na networkingové akce, marketingové materiály, překlady a letenky.

CzechAccelerator_pro firmy

Poskytnuté služby, které CzechInvest hradí z 50 až 100 procent, pomohou začínajícím firmám se zlepšením mediálního obrazu společnosti, zvýšením mezinárodní konkurenceschopnosti a navázáním zahraničních obchodních kontaktů.

CzechInvest_logo_CZ

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce