Dotace na uplatnění absolventů při inovačních aktivitách podniků

10.08.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 4. výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Partnerství znalostního transferu, OP PIK.

Malé a střední podniky mohou získat dotaci na několikaleté projekty, jejichž obsahem je přenos znalostí z vysoké školy či jiné výzkumné organizace. Přenesené znalosti podniky využijí pro zlepšení svých procesů nebo pro inovaci svých výrobků a služeb.

Výše dotace:  0,5 – 5 mil. Kč
Míra dotace: až 70 % za celý projekt
Alokace: 200 mil. Kč

Projekt je založen na práci čerstvého absolventa (max. 4 roky praxe), který je po celou dobu realizace zaměstnán univerzitou a v roli tzv. asistenta znalostního transferu adaptuje akademické znalosti na praktické potřeby podniku. Ten mu k tomu účelu ve svých prostorách vybaví specializované pracoviště.

Výdaje způsobilé k podpoře zahrnují zejména mzdu asistenta znalostního transferu, dále mzdy pracovníků podniku a znalostní organizace, kteří se na projektu podílejí částí svého úvazku, nákup testovacího materiálu či materiálu k sestavení prototypu, ale také investice do HW a SW a do testovacího a laboratorního zařízení pro pracoviště asistenta ve výši až 1 mil. Kč.

Podrobné informace naleznete ZDE.

Konzultanti BIC Plzeň byli zapojeni již do pilotáže programu v minulém programovacím období, podnikům také pomohli zpracovat několik úspěšných projektů do předchozích výzev programu Partnerství znalostního transferu v OP PIK (viz reference). Pomoc s přípravou žádosti i s realizací projektu nabízíme i dalším zájemcům.

Žádosti jsou přijímány od 17. září do 14. prosince 2018.

V případě zájmu konktaktujte BIC Plzeň: Ing. Zbyněk Doležal, dolezal@bic.cz, tel. 377 235 379.

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce