Dotace na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji z programu INTER-EUREKA LTE | BIC Plzeň s.r.o.

Dotace na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji z programu INTER-EUREKA LTE

02.02.2018

Dne 31. ledna 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE317 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

EUREKA_logo Žádosti lze podávat nejpozději do 28. března 2018.

Program EUREKA podporuje mezinárodní spolupráci malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například informační a komunikační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další.

 

Kdo může dotaci získat?

Způsobilým uchazečem je malý, střední  nebo velký podnik. Univerzita nebo výzkumná organizace může být dalších uchazečem.

Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Kolik peněz lze získat?

Alokace této výzvy je 12 mil. Kč. Limit pro přidělení podpory je ve výši 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více účastníků ročně a ve výši 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně.

Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu u experimentálního vývoje.

Pro velký podnik může činit účelová podpora maximálně 30% uznaných nákladů jeho příslušné části rozpočtu projektu průmyslového výzkumu.

Způsobilé výdaje:

  1. osobní náklady/výdaje včetně povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (nebo jiného obdobného fondu);
  2. odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný);
  3. ostatní zboží a služby;
  4. subdodávky;
  5. cestovné.
Více informací a asistenci s přípravou projektu Vám poskytne Mgr. Jana Jeřábková, jerabkova@bic.cz, tel. 377 235 379.

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce