Dotazníkové šetření Evropské komise k definici malého a středního podniku

07.02.2018

Evropská komise v současné době reviduje definici malých a středních podniků s cílem zjistit, zda tato definice není odtržena od reality a splňuje svůj účel i v nynějším ekonomickém prostředí. Aktuální dotazníkové šetření pomůže vyhodnotit, do jaké míry je současná definice malého a středního podniku vhodná, a také posoudit prostor pro případné změny.

Pro určení „pravého“ malého a středního podniku slouží tato kritéria:

ilustrační foto počet zaměstnanců – jedná se o nejdůležitější kritérium a musí být splněno beze zbytku, tzn. počet zaměstnanců je menší než 250 (v přepočtu na plný roční úvazek)

finanční ukazatele – aby bylo možné porovnat podniky mezi sebou a vypořádat se se specifiky jednotlivých odvětví, musí být splněna kritéria obratu (méně než €50 mil.) nebo bilanční sumy (méně než €43 mil.). Definice umožňuje překročit jedno z těchto finančních kritérií.

nezávislost/ vlastnictví – malý a střední podnik, který patří k větší skupině, může mít přístup k podpoře, která však není umožněna jeho stejně velkým konkurentům, nemajících takové propojení. Definice proto rozlišuje mezi samostatnými podniky, partnerskými podniky (partnerský podnik vlastní podíl o velikosti mezi 25 a 50 procenty) a propojenými podniky (propojený podnik vlastní podíl o velikosti více nad 50 procent). Podnik je samostatný, pokud je plně nezávislý nebo nemá žádné partnerské nebo propojené subjekty. Podnik není samostatný, pokud má vztah s jinými subjekty (ve formě buď partnerství, nebo propojení). V těchto případech musí být počty zaměstnanců a finanční ukazatele jiných subjektů připočítány.

On-line dotazník v českém jazyce je možné vyplnit do 12. března 2018. Protože toto šetření probíhá prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, které jsme členem, v posledním kroku (otázka č. 23) prosím vypište naše identifikační číslo: CZ00078.

Děkujeme za spolupráci.

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků (plné znění, návody včetně příkladů z praxe) je k dispozici ZDE.

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce