Příležitost pro české start-upy využít 1 000 000 Kč na rozjezd svého podnikání!

26.09.2018

CzechInvest vyhlásil letos již druhou výzvu pro podávání přihlášek do projektu CzechStarter zaměřenou na rozvoj podnikatelských aktivit prostřednictvím poskytovaných specifických služeb mentoringu a poradenství. CzechStarter je určen pro české podniky s:

  • Czech Starter_posterinovativním existujícím produktem/službou
  • popř. prototypem, beta verzí (nikoliv pouze nápad)
  • stářím od 0 do 3 let
  • maximálně 50 zaměstnanci
  • sídlem v ČR a provozovnou
  • mimo region hlavního města Prahy
  • statutem právnické osoby
  • potenciálem k nadnárodnímu působení
  • růstovým potenciálem do budoucna
 

 Přihlášky přijímá CzechInvest  od 17. září do 5. listopadu 2018.

Zájemci o konzultaci business plánu pro žádost se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň.

Kompletní informace včetně podmínek účasti v projektu naleznete na stránkách projektu CzechStarter.  

 

Co můžete získat?

Projekt CzechStarter nabízí českým start-upům možnost čerpat až 150 hodin mentoringu od více než 50 zkušených mentorů. Dále mohou start-upy využít i poradenské služby od renomovaných firem jako jsou Havel & PartnersJŠK a BDO, a to v oblasti financí, PR & Marketingu, práva a práva duševního vlastnictví; poradí např. s nastavením business plánu, přípravou na vstup investora či tvorbou marketingové strategie. Nově mají společnosti možnost účastnit se networkingových akcí dle vlastního výběru za zvýhodněnou cenu.

Ti nejlepší pak dostanou šanci zúčastnit se 2týdenního campu v Silicon Valley, kde bude možnost načerpat zkušenosti a nahlédnout do podnikatelského ekosystému vyspělého trhu.

 CzechStarter_logo

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce