Cirkulární ekonomika – stěžejní informace o probíhajících změnách právních předpisů v EU pro oblast použitých průmyslových olejů pomáhají v prosazování regenerační technologie

04.01.2019

“Díky Enterprise Europe Network jsme získali stěžejní informace o probíhajících legislativních změnách a souvisejícím vývoji na evropském trhu ve směru regenerace odpadních olejů a jejich navracení na trh jako nových produktů. Na základě toho můžeme při nabídce naší technologie na evropském trhu přesvědčivě argumentovat a naplňovat poslání cirkulární ekonomiky.”

Oil purificationENROLL CZ spol. s. r. o. (ENROLL CZ) je rodinná firma, která se od roku 1991 věnuje recyklaci a regeneraci odpadů. Společně s firmou MALCOM spol. s r.o. vyvinula nákladově efektivní zařízení pro regeneraci použitých průmyslových olejů a lubrikantů. Výstupem regenerace je vyčištěný olej, tedy výrobek, který je možno opětovně použít pro svůj účel. Zařízení je certifikováno TÜV a připraveno pro zavedení na trh. Přednostním zájmem firmy je uplatnění technologie na německém trhu.

Firma ENROLL CZ spol. s r.o. je klientem BIC Plzeň, partnera sítě Enterprise Europe Network (EEN), od roku 2016, kdy navázala se sítí EEN kontakt a požádala její konzultantku o publikaci technologické nabídky pro své regenerační zařízení. Nabídka byla rozšířena mezi konzultanty EEN, kteří ji v zemích působnosti sítě nabídli svým klientům. Během komunikace se zahraničními klienty vyplynulo, že připravenost firemního prostředí pro uskutečňování změn směrem k důslednému naplňování nastavených cílů cirkulační ekonomiky ještě není úplná. V tomto bodě si firma uvědomila potřebu komplexní znalosti nově zaváděné evropské legislativy včetně související německé legislativy ve směru podpory regenerace a uskutečňování cirkulační ekonomiky. Jen tak bude připravena přesvědčivě argumentovat při nabídce své technologie na evropském trhu.

Firma ENROLL CZ se s konzultantkou BIC Plzeň dohodla na provedení rešerše dostupných evropských zdrojů týkajících se probíhajících legislativních změn v oblasti zpracování použitých průmyslových olejů a dále na zjištění, jakým způsobem je organizováno zpracování průmyslového odpadního oleje v Německu od jeho vzniku v průmyslových zařízeních přes jednotlivé způsoby jeho recyklace, včetně související daňové legislativy. Zájmem firmy ENROLL CZ bylo také získat ucelený přehled o současných světových východiscích pro uskutečňování cirkulační ekonomiky v oblasti průmyslových odpadních olejů.

Při zpracování rešerší konzultantka BIC Plzeň s firmou ENROLL CZ průběžně konzultovala dílčí výsledky tak, aby naplnila požadavky svého klienta. Mezi získanými informacemi je také nejnovější studie ekologického a energetického hodnocení opětovné rafinace odpadních olejů vyhodnocující recyklační cesty a poukazující na to, že regenerace použitých průmyslových olejů jasně vede k poklesu zátěže pro životní prostředí.

Výsledky konzultační služby napomohly firmě ENROLL CZ k dobré orientaci a informovanosti o současné situaci na trhu použitých průmyslových olejů v Evropě i dalších zemích. Nové znalosti umožňují firmě lépe prosazovat svou technologii na zahraničních trzích.

 

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce