„Plzeňské podnikatelské vouchery 2017 -18“
Blíží se termín příjmu žádostí o dotace

01.08.2017

Město Plzeň_logo

 

 

Program „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017 - 18“ podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti.

Žádosti o dotaci přijímá BIC Plzeň od 1. září 2017 do 11. října 2017. 
Podrobné informace naleznete na stránkách www.bic.cz/vouchery
Při převisu zájmu budou vybrány žádosti s dřívějším datem podání.

Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na své plánované inovační aktivity, ve výši až 75 % ceny, nejvýše však 120.000,- Kč (malé a střední podniky - dotace 75 %, velké podniky - dotace 40 %). V tomto kole programu budou mít navíc subjekty, které využijí multioborových služeb, možnost požádat o dotaci až do výše 180 tis. Kč.

Podporován je nákup služeb například od těchto výzkumných organizací:

  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  • Lékařská fakulta v Plzni (UK)
  • COMTES FHT a.s.
  • ATMOS vývoj s.r.o.

Město Plzeň alokovalo na program pro roky 2017-18 celkové prostředky ve výši 2.000.000,- Kč.

MPO_logo

Pokud by v Plzeňské metropolitní oblasti žádná výzkumná organizace neměla potřebnou odbornost, je možné využít také 2. výzvu programu Inovační vouchery OP PIK:

  • podporuje nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR,
  • poskytuje dotace také na certifikaci výrobků od akreditovaných zkušeben,
  • maximální výše dotace je 300 tis. Kč,
  • žadatel musí mít nejméně 2 letou podnikatelskou historii (nemohou žádat začínající firmy).
Podrobné informace k programům poskytnou konzultanti BIC Plzeň, tel. 377 235 379.

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce