BIC Plzeň

BIC News

Program pro začínající inovační firmy

Získate nejen zpětnou vazbu, ale i 200 tis. Kč na odborné služby, které vám pomohou podnikání rozjet.

Inkubační program je určen pro jednotlivce nebo týmy, které pro uskutečnění svého inovačního podnikatelského záměru již založily firmu nebo se k tomu v dohledné době chystají. Nemusí se jednat jen o studenty či čerstvé absolventy vysokých škol, kteří bývají často spojováni se startupy. Vhodnými účastníky jsou i zkušení odborníci, akademici či manažeři, kteří objevili mezeru na trhu nebo zajímavé technické řešení a chtějí ho komerčně využít.

Díky zapojení do programu si za pomoci konzultantů detailně promyslí svůj podnikatelský plán. Ujasní si, jak dále postupovat a za jakých podmínek bude jejich záměr úspěšný. Navíc se pak budou moci směle postavit před své potenciální finanční partnery (banky, investory či dotační agentury) a přesvědčivě jim prezentovat, jak dokážou požadované prostředky využít a zhodnotit.

Na pravidelných schůzkách se účastníci dovědí, jak si poradit se zpracováním jednotlivých částí podnikatelského plánu, jako je analýza tržního okolí, nastavení cen a dalších marketingových nástrojů či odhad příjmů a výdajů. Konzultant jim poskytne zpětnou vazbu a dohlédne, aby se v plánu na nic nezapomnělo, aby byl konzistentní a aby všechna dílčí rozhodnutí směřovala ke stanovenému cíli. K vybraným tématům a otázkám podnikání také proběhnou semináře s inspirativními řečníky.

S pomocí konzultanta si sestavíte funkční podnikatelský plán

Pokud účastník se svým konzultantem narazí v plánu na nedořešenou otázku, která bude vyžadovat určitého specialistu, domluví společně nákup jeho služeb. Může se jednat například o právní poradenství v oblasti patentové ochrany či pravidel pro provozování e-shopu, daňové poradenství pro obchodování s partnery z jiných zemí či o získání informací o určitém konkrétním trhu. V programu lze ale po dohodě s konzultantem získat i další služby potřebné k přípravě či zahájení realizace záměru, jako je dokončení technického vývoje produktu, jeho testování a certifikace, tvorba webových stránek či pronájem pracovního místa v coworku. Na tyto individuálně vybrané služby může každý účastník programu získat dotaci až 200 tis. Kč.

Jak inkubační program probíhá?

Přihlášky do programu budou přijímány elektronicky na internetových stránkách BIC Port v březnu 2022. Každý, kdo se přihlásí, se nejprve sejde s konzultantem. Ten mu pomůže formulovat hlavní myšlenky jeho záměru (zákazník, potřeba, produkt) do prezentace určené pro radu inkubačního programu.

Rada vybere 4 zájemce s potenciálem růstu, kterým může program nejvíce pomoci. Práce s vybranými účastníky pak bude pokračovat konzultacemi podnikatelského plánu a využíváním dotovaných služeb, ukončena bude závěrečnou prezentací výsledků jejich několikaměsíčního úsilí.

Prezentaci si účastníci vyzkouší nejprve nanečisto mezi sebou, až potom ji provedou před zástupci Plzeňského kraje, města Plzně a místních organizací zabývajících se podporou podnikání. Tak nejen oficiálně absolvují inkubační program, ale získají také zpětnou vazbu a náměty na další zlepšování a navíc i zkušenost a jistotu, kterou budou potřebovat, až budou svůj záměr představovat investorům.

Máte zájem se do programu přihlásit?

Přihlášky přijímáme od 1. března do 31. března 2022.

VÍCE O PROGRAMU CHCI SE PŘIHLÁSIT

Nebo máte doplňující otázky? Napište nám.

Dotace na podnikové inovace v oblasti digitalizace

O dotace na zavádění inovací mohou žádat malé a střední podniky na základě 4. veřejné soutěže, vyhlášené 15. 6. 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Celý článek

Disraptors Summit startuje prodej lístků: setkejte se s budoucí astronautkou na Mars

Disraptors Summit je významnou událostí v oblasti technologií a start-upů. Kromě soutěže o titul Startup Champion přivede do Prahy i zajímavé hosty.

Celý článek