BIC Plzeň

BIC News

První výzvy v OP TAK – investiční i provozní dotace na zavádění inovací v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu v pondělí 15. srpna vyhlásilo dlouho očekávané první výzvy  k podávání žádostí o dotace na zavádění inovací v podnicích. Připravili jsme pro vás rychlý přehled.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) navazuje na svého předchůdce, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), a nabízí podnikům další možnosti podpory jejich aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastruktury, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility.

Námi vybrané čtyři výzvy, Aplikace, Inovace, Proof of Concept a Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví, mají společného jmenovatele “výzkum, vývoj a inovace”.

Aplikace – výzva I

 • Podporovány jsou projekty podnikového výzkumu a vývoje, které vedou k vytvoření prototypů nových výrobků, poloprovozů nových technologií apod.
 • Dotace jsou poskytovány na provozní náklady projektu, zejména na mzdy a pojistné výzkumně-vývojových pracovníků, materiál, smluvní výzkum a režie.
 • Doba trvání projektu je zpravidla několik let, projekty podpořené v rámci výzvy I musí být ukončeny do 31. 12. 2026.

Příjem žádostí: 1. září –31. ledna 2023
Výše dotace: 2-125 mil. Kč
Míra podpory: 25-85 % ze způsobilých výdajů projektu

Alokace: 4 mld. Kč
Výzva je určena pro podniky všech velikostí.

Text výzvy ke stažení

Inovace – výzva I

 • Podporovány jsou projekty pořízení strojů a technologických zařízení, potřebných k uvedení výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe a na trh.
 • Podnik musí prokázat, že výzkum a vývoj příslušných produktů či technologií je již dokončen a že vlastní práva k těmto výsledkům výzkumu a vývoje.
 • Dotace jsou poskytovány na investiční výdaje, zejména na nákup strojů a zařízení, HW a SW.

Příjem žádostí: 1. září – 30. listopadu 2022
Výše dotace: 1-40 mil. Kč
Míra podpory: 20-60 % ze způsobilých výdajů projektu

Alokace: 1 mld. Kč
Výzva je určena malým, středním a small mids-caps podnikům.

Text výzvy ke stažení

Proof of Concept – výzva I

Podporovány jsou projekty podnikatelských subjektů, zahrnující aktivity:
a) ověření technické proveditelnosti a obchodního potenciálu zamýšleného výzkumu a vývoje nového produktu či technologie;
b) dopracování výzkumu a vývoje a příprava detailního plánu komercializace.

Aktivita a) musí vést k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV dosažených výzkumnými organizacemi nebo k ověření proveditelnosti výzkumných projektů vyžadujících spolupráci s výzkumnou organizací.

Aktivitu b) lze podpořit jen pod podmínkou, že podnik doloží zhodnocení technické proveditelnosti a komerčního potenciálu daného výzkumu a vývoje.

 • Dotace jsou poskytovány na provozní náklady projektu, zejména na mzdy a pojistné pracovníků, konzultační a odborné služby, licence, materiál, odpisy používaného majetku a režie, pro aktivitu b) pak také na náklady na práci pracovníků výzkumných organizací prováděnou přímo v podniku, na udělení patentů a na další poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Příjem žádostí: 1. září – 30. listopadu 2022
Výše dotace: a) 0,5-5 mil. Kč; b) 0,5-20 mil. Kč
Míra podpory: 35-70 % ze způsobilých výdajů projektu

Alokace: 200 mil. Kč
Výzva je určena malým a středním podnikům.

Text výzvy ke stažení

Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I

Dotace na nákup služeb patentových zástupců (zastupování, poradenství, reakce na výměr, rešerše, překlady, správní poplatky…), a to při:

 • zveřejnění přihlášek vynálezů,
 • registraci užitných vzorů,
 • registraci průmyslových vzorů,
 • registraci ochranných známek.

Příjem žádostí: 1. září – 31. prosince 2023
Výše dotace: 50-500 tis. Kč
Míra podpory: 75 % ze způsobilých výdajů projektu

Alokace: 50 mil. Kč
Výzva je určena malým a středním podnikům a organizacím pro výzkum a šíření znalostí.

Text výzvy ke stažení

Chcete se poradit o možnostech dotací z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro Vaše podnikání?

Stručný harmonogram dotačních výzev 2022

Plzeňské podnikatelské vouchery jsou zpět

6. května byla vyhlášena nová výzva oblíbeného programu podpory spolupráce výzkumných organizací a firem Plzeňské podnikatelské vouchery.

Celý článek

Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu.

Celý článek