Konzultace a zpracování rozvojových projektů

Konzultace nad podnikatelskými záměry a rozvojovými projekty poskytne managementu firem nezatížený pohled zvenku a může přinést nové návrhy řešení, která kvůli tzv. podnikové či provozní slepotě mohou podnikatelé někdy přehlédnout. Může se jednat např. o záměr rozšířit podnik, inovovat technologie nebo vyvinout nový produkt, vstoupit do nového oboru nebo na nové trhy. 

Co konzultace podnikatelům zahrnují?

  • Definice hlavních cílů a obsahu projektu
  • Rozbor zákaznických segmentů, jejich potřeb a chování
  • Rozbor konkurence
  • Návrh odpovídajících marketingových nástrojů a marketingové strategie
  • Analýzu rizik
  • Vyhledání partnerů pro výzkum a vývoj, dodavatelů technologií apod.
  • Harmonogram projektu, cíle a milníky
  • Posouzení životaschopnosti záměru, soulad s podnikovou strategií
  • Posouzení návratnosti investice/finanční plán/rozpočet projektu
  • Výběr vhodných zdrojů financování

Kdo využil našich služeb?

Poradíme Vám

Aktuálně je 00:45 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Ing. Zbyněk Doležal
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 512 849
E-mail: dolezal@bic.cz

Ing. Martin Holubec
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 554 908
E-mail: holubec@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce