Dotace a programy podpory podnikání

Možností finanční podpory a dotací pro podniky existuje celá řada. Většinou však není v silách podnikatele mít o nich dokonalý přehled, poradit si s postupy a požadovanou dokumentací pro konkrétní program. BIC Plzeň má mnohaleté zkušenosti s přípravou žádostí o dotace. Naši konzultanti zpracovali desítky projektů do různých programů, a to s vysokou úspěšností kolem 90%. Problematiku dotačních programů zná BIC Plzeň i ze strany poskytovatele (např. podnikatelské vouchery).

 

Co pro Vás můžeme udělat?

  • Vyhledat vhodný program pro podporu konkrétního podnikatelského záměru
  • Prověřit, zda jsou splněny všechny předpoklady pro získání podpory, posoudit šanci na schválení žádosti
  • Zpracovat žádost a přílohy (podnikatelský záměr/studie proveditelnosti, finanční plán, cost benefit analýza...)
  • Navigovat při práci v internetové aplikaci programu při registraci, zpracování a podání žádosti i při následné administraci projektu
  • Pomoci při administraci projektu v době jeho realizace (výběrová řízení, povinná publicita, monitorovací zprávy, evidence výdajů...)
  • Zpracovat závěrečnou zprávu a žádost o proplacení dotace
  • Navrhnout i jiné způsoby financování, které mohou být pro některé záměry vhodnější či dostupnější než dotace (zvýhodněné úvěry, bankovní záruky, kapitálový vstup investora, crowdfunding...)

Poradenství je zaměřeno zejména na následující programy a druhy podpor:

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–20. (Podporuje například investice do technologických a produktových inovací, vybavení pro průmyslový výzkum a vývoj, zahraniční výstavy a veletrhy, vývoj prototypů, design produktů, spolupráce podniků s vysokými školami a výzkumnými organizacemi…)
  • Národní programy podpory výzkumu a vývoje (MPO, TA ČR…)
  • Evropské programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji, inovacích (Horizont 2020, Eureka, Eurostars apod.)

Kdo využil našich služeb?

Poradíme Vám

Aktuálně je 01:11 a žádný z našich konzultantů není na telefonu dostupný, prosím napište nám pomocí formuláře nebo zašlete e-mail.

Ing. Zbyněk Doležal
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 512 849
E-mail: dolezal@bic.cz

Ing. Martin Holubec
Tel: 377 235 379
Mobil: 603 554 908
E-mail: holubec@bic.cz


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce