Kurz "DESIGN FOR ENTERPRISES"

Design jako nástroj pro inovace ve firmách

Děkujeme všem účastníkům za zajímavé a inspirující setkání v Plzni.  

FOTOGALERIE

 D4E banner

  

Dvoudenní zahajovací kurz v Plzni 21. - 22. března 2018 pod vedením odborných poradců   

  • následuje on-line distanční studium vybraných modulů (3 povinné a min. další 3 volitelné) v průběhu 8 týdnů pod vedením mentora
  • vypracování případové studie na vlastní téma v průběhu následujích 2 týdnů
  • závěrečná bilaterální web konference účastníka a tutora v červnu (obdržení certifikátu)

 

PROGRAM KURZU v Plzni
    středa 21. března 2018    čtvrtek 22. března 2018
  9:15   Začátek registrace     9:30  Customer-Centered Design
  9:25   Úvodní slovo      11:00   Přestávka na kávu
  9:35   Zahájení kurzu   11:15   Případové studie
10:00   Design Driven Innovation   12:30  Oběd
11:20   Přestávka na kávu   13:00  Success stories
11:30   Design Driven Innovation - týmová práce   14:00  Týmová práce na projektech
12:30   Oběd   15:30  Přestávka na kávu
13:30   Strategic Design for SMEs   15:45  Demo online platformy
15:00   Strategic Design for SMEs - týmová práce   16:00  Individuální práce a pokračování v projektu
16:00   Volná diskuze    16:30  Ukončení akce

*změna programu vyhrazena 

Detailní zahajovací program ke stažení ZDE

 

Cílové skupiny: konzultanti a poradci poskytující služby malým a středním podnikům, zástupci z malých a středních firem/OSVČ

Celý tříměsíční kurz probíhá v anglickém jazyce.

REGISTRACE(ve spodní části stránky)  

Design for Enterprises je bezplatná akce.

MÍSTO KONÁNÍ

Vědeckotechnický park
Teslova 3
301 00 Plzeň

 

Visit_Pilsen_logo

 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network, tel. 377 235 379, bic@bic.cz.
 
 

EEN_logo 

EK_logo 

MPO_logo 

  Akce je organizována BIC Plzeň v rámci aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, která působí ve více než 60 zemích. BIC Plzeň je jedním z více než 600 členů této sítě poskytující podporu malým a středním firmám, které mají zájem inovovat a expandovat do zahraničí. 

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce