Veletrh dotačních příležitostí

BIC Plzeň Vás zve na akci Veletrh dotačních příležitostí zaměřenou zejména na oblast podnikání a průmyslu. Budete mít příležitost konzultovat své podnikatelské záměry se zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly nebo jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

CzechInvest_logo
 
Termín: úterý 13. února 2018 9 - 15 hod 

Místo:    Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3

 

 
Které programy můžete konzultovat a partneři akce

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), Integrovaný regionální operační program (CRR), OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (SFŽP), programy Plzeňského kraje, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, komunitární programy EU (TC AV ČR), BIC PLZEŇ a Enterprise europe network, DEPO2015, ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, Eurocentrum Plzeň, Fond dalšího vzdělávání, Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje, město Plzeň a další.

Pozvánka ke stažení. 

Pro účast na akci není nutná registrace. 

Kontakt na organizátora: Regionální projektová manažerka pro Plzeňský kraj, tel: 296 342 968 

 

 


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce