Přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků v EU

Rádi bychom Vás pozvali na seminář s názvem Přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků v EU, který je určen zejména OSVČ a firmám, které poskytují nebo chtějí poskytovat své služby v zemích EU.

Datum konání:

19. října 2016, 10:00 – 14:30 hod. (registrace od 9:30)

Místo konání:

Vědeckotechnický park Plzeň
Teslova 3, Plzeň

Obsah semináře:

  • přeshraniční poskytování služeb - způsoby a podmínky pro přeshraniční poskytování služeb, základní požadavky pro vysílání pracovníků v rámci EU, zvláštnosti platné pro OSVČ, konkrétní příklady se zaměřením na Německo a Rakousko
  • právní a daňové aspekty při vysílání pracovníků do zahraničí - vznik stálé provozovny, zamezení dvojího zdanění, zákon o daních z příjmů
  • zaměstnávání cizinců v ČR a jejich vysílání do zahraničí - občané EU/pracovníci ze třetích zemí
  • sociální zabezpečení v EU - při vyslání a souběžně vykonávané práci
  • pronájem pracovní síly - české předpisy versus mezinárodní pronájem pracovní síly
  • DPH
  • změna legislativy ve vybraných zemích - Slovensko, Francie

Registrace:

Přihlášky zasílejte nejpozději do 13. 10. 2016 přes tento formulář: http://bit.ly/2bW6BuL

Účast na semináři je bezplatná.

Vzhledem k omezené kapacitě semináře si pořadatel vyhrazuje právo registrovat přihlášky dle data jejich přijetí, případně omezit účast na jednu osobu z jedné firmy/organizace.

Seminář se koná v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network.

Služby sítě Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 671783 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce