Přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků

BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network, Vás ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou zve na seminář s názvem Přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků se zaměřením na Německo a Rakousko, který je určen firmám a OSVČ, které poskytují nebo chtějí poskytovat své služby v Německu, Rakousku nebo i v dalších zemí EU.

Datum konání: 4. října 2017, 9:30 – 14:30 hod (registrace od 9:00)
Místo konání: Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, České Budějovice
Registrace: nejpozději do 27. září 2017 (nebo do naplnění kapacity) prostřednictvím formuláře http://bit.ly/2fMwM9z 

Účast na semináři je bezplatná.

Obsah semináře:

  • Úvod do problematiky: co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů; koho lze vyslat (základní informace o vysílání zaměstnanců); pracovní cesta a vyslání (nárok na cestovní náhrady, možnost snížení nároku na zahraniční stravné, místo výkonu práce v zahraničí)
  • Volný pohyb služeb a jeho limity (co to je volný pohyb služeb, kdy se jedná o usazení, související povinnosti)
  • Minimální pracovní podmínky ve státě vyslání (informace o minimálních pracovních podmínkách, minimální mzda dle státu vyslání, doklady)
  • Notifikace ve státě vyslání s jednotlivými příklady (Slovensko, Rakousko, Německo)
  • Sociální zabezpečení a vyslání (formulář A1 – vyslání, souběžná činnost, výjimka)
  • Stálá provozovna, povinnosti pro vysílající zaměstnavatele/OSVČ (kdy vzniká a kdy nevzniká stálá provozovna, související povinnosti)
  • Zdanění vyslaných zaměstnanců/OSVČ ve státě vyslání (zdanění při vzniku stálé provozovny, zdanění vyslaných zaměstnanců/OSVČ, pokud stálá provozovna nevznikne, mezinárodní pronájem pracovní síly); související daňové povinnosti v ČR
  • DPH (základní pravidla pro určení místa plnění, reverse charge versus povinnost registrace k DPH v zemi vyslání)
  • Podmínky pro vysílání pracovníků do Německa a Rakouska z pohledu firmy/OSVČ (notifikační požadavky, regulované profese, zvláštní podmínky ve stavebnictví, dodržování pracovních podmínek - kolektivní smlouvy, sankce při nedodržení povinností)

Pozvánka ke stažení je k dispozici ZDE

Bližší informace poskytnou pracovníci BIC Plzeň, tel. 377 205 211.

Vzhledem k omezené kapacitě semináře si pořadatel vyhrazuje právo registrovat přihlášky dle data jejich přijetí, případně omezit účast na jednu osobu z jedné firmy/organizace. Seminář se koná v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network. Služby sítě Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce