Horizont 2020 – poslední fáze výzev

BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network a Projektové centrum Západočeské univerzity Vás zvou na seminář zaměřený na poslední fázi výzev v programu Horizont 2020 a Marie Skłodowska-Curie Actions. Přijďte se seznámit s granty pro mezinárodní a mezisektorovou mobilitu výzkumného personálu, a to jak pro soukromý, tak i veřejný sektor. 

Granty "Marie Skłodowska-Curie" (MSCA) tvoří s rozpočtem 6,2 mld. EUR nezanedbatelnou část 1. pilíře programu H2020. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v MSCA je získání akademického titulu, opravňujícího ke studiu v doktorském studijním programu. MSCA se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci (tj. ti, kteří ještě nemají titul Ph.D. a mají méně než 4 roky praxe ve výzkumu), tak zkušení (ti, kteří již mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu).

 

Horizont 2020

KDY: pondělí 11. března 2019 9:00 – 13:00 (registrace od 8:45)

KDE: Sedláčkova 15, Plzeň, zasedací místnost Fakulty filozofické ZČU, SP 319 (3. patro)

Účast na semináři je bezplatná, je nutná předchozí registrace na adrese https://bit.ly/2SAVV8F

 
Program semináře
08:45 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení
09:15 – 11:00 Možnosti programu Horizont 2020 – společenská výzva 6 „Evropa v měnícím se světě“
                           Mgr. Michal Pacvoň, Ph.D., TC AV ČR
                          Granty Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
                           Mgr. Zuzana Čapková , TC AV ČR
                           PhDr. Dino Numerato, Ph.D., UK Fakulta sociálních věd                 
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:40 Možnosti spolupráce oblastí vědy a podnikání – Horizont 2020 a granty Marie Skłodowska-Curie
                            Ing. Kateřina Kopecká, Synpo a.s.
                            Jan Petrásek, BIC Plzeň

12:40 – 13:00 Dotazy a odpovědi

Detailní pozvánka ke stažení ZDE
 
EEN_logoPro více informací kontaktujte Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň:

Jan Petrásek, E-mail: petrasek@bic.cz, tel. 377 235 379

 

 

 


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce