DEXIC Accelerator

DEXIC Accelerator_headerCo je DEXIC Accelerator?

BIC Plzeň je partnerem mezinárodního akceleračního programu pro inovativní digitální startupy s pozitivním dopadem na společnost; akceleruje kompetence startupů ve čtyřech klíčových oblastech – byznys model, produkt, vyjednávání s investory a navíc i marketing a obchod.

Co můžete získat?
  • reálnou byznys expertízu
  • zkušenosti více než 30 mezinárodních mentorů z řad korporací, investorů a start-up expertů
DEXIC Accelerator USPs
 
Časový harmonogram
Krok 2 - vybrané start-upy budou pozvány na víkendový DEXIC Accelerator, který proběhne v březnu 2019 (datum bude upřesněno)

Krok 3 - zástupci nejslibnějších 7-8 start-upů se zúčastní DEXIC Accelerator v časovém rozmezí šesti týdnů od 1. dubna do 10. května 2019

Vše pak vyvrcholí finálním #DEMODAY v Praze, kde budete mít možnost prezentovat Váš start-up investorům, zákazníkům a potenciálním partnerům. 

Celý program je zdarma, nevybírají se žádné poplatky nebo podíl na zisku. Jako účastnící se start-up dostanete proplacen balíček ubytování a cestovních nákladů. Jako startup máte své vlastní práce nad hlavu, proto vám z každého dne zbyde minimálně 40 % na vlastní práci ve zdarma poskytnutých prostorách.

Co se stane po ukončení programu?

Po šesti týdnech to rozhodně nekončí. Budete moci těžit z benefitů Alumni programu, stejně tak jako naši dřívější účastníci jako jsou třeba WhaleboneCempia nebo Smart Record.

Více informací na webových stránkách www.dex‑ic.com/startups


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce