Otevřená výzva pro podávání žádostí v programu Inovace

16.08.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzvalo podniky k podávání žádostí o dotace z programu Inovace. Jedná se pravděpodobně o poslední výzvu tak velkého rozsahu v rámci OP PIK 2014 - 20. Dotovány jsou investice do majetku potřebného k výrobě inovovaných výrobků či k využívání inovovaných technologií, tedy k praktickému uplatnění výsledků výzkumu a vývoje.

Podpora se poskytuje zejména na investice do:

  • strojů a zařízení,
  • staveb (max. 20% z výdajů na stroje a zařízení),
  • softwaru a dat,
  • licencí, patentů, know-how.

Doplňkově jsou podporovány i neinvestiční výdaje (certifikace, marketingové inovace, publicita).

Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

Výše dotace: 1 – 50 mil. Kč
Míra dotace: 25 – 45% způsobilých výdajů dle velikosti podniku
Alokace: 3 mld. Kč

Žádosti jsou přijímány do 12. listopadu 2017. Příjem žádostí však může být předčasně ukončen, pokud celkový objem požadovaných dotací přesáhne dvojnásobek alokace. Proto není dobré zahájení přípravy projektu a podání žádosti zbytečně odkládat.

Podrobné informace k programu naleznete ZDE.
Zájemci o konzultaci k programu se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň, tel. 377 235 379:
Ing. Zbyněk Doležal, dolezal@bic.cz
Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce