Příjem přihlášek do programu CzechAccelerator

14.06.2017

Na české start-upy v pokračování programu CzechAccelerator čeká až 70 milionů korun, je určen pro podniky s 

  • inovativním existujícím produktem/službou
  • stářím od 1 roku do 7 let
  • maximálně 50 zaměstnanci
  • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
  • statutem právnické osoby
  • vysokým růstovým potenciálem
  • potenciálem k úspěšné komercionalizaci produktu v destinaci

První vlnu přihlášek přijímá CzechInvest  od 17. června do 31. července 2017. 

Zájemci o konzultaci business plánu pro žádost se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň.

Kompletní informace včetně podmínek účasti v projektu naleznete na stránkách www.podporastartupu.cz/sluzby/czechaccelerator

Co můžete získat?

Start-upy, které uspějí před hodnoticí komisí projektu CzechAccelerator, absolvují tříměsíční akcelerační projekt v zahraniční destinaci. Zde budou moct využívat pronajaté kancelářské prostory pro dvě osoby nebo poradenské služby na ochranu duševního vlastnictví. Krom zajištění pobytu je pro účastníky připravena i nabídka dalších zvýhodněných služeb, vstupy na networkingové akce, marketingové materiály, překlady a letenky.

Poskytnuté služby, které CzechInvest hradí z 50 až 100 procent, pomohou začínajícím firmám se zlepšením mediálního obrazu společnosti, zvýšením mezinárodní konkurenceschopnosti a navázáním zahraničních obchodních kontaktů.

 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce