50 tis. € pro inovativní projekty - uzávěrky 1. fáze v roce 2017: 6. září a 8. listopadu

03.02.2017

SME Instrument podporuje malé a střední podniky, které vyvíjejí inovativní produkty a chtějí s nimi vstoupit na zahraniční trhy. Je to jeden z nástrojů evropského programu Horizon 2020. Je určen pro fáze těsně před uvedením nového produktu na trh.

SME Instrument podporuje 3 fáze:

1. fáze (od myšlenky ke konceptu): paušální dotace ve výši 50 tis. €

2. fáze (první uvedení na trh): dotace od 0,5 milionu do 2,5 milionu €

3. fáze (komercionalizace): možná investice ze soukromých nebo veřejných zdrojů na základě individuálního posouzení.

Žádosti se mohou podávat v průběhu celého roku a jsou hodnoceny 4x ročně.

Uzávěrky pro 1. fázi v roce 2017:  6. září a 8. listopadu

Projekt může podat samotná firma (malý a střední podnik) bez dalších partnerů. 

SME instrument

Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje podpořit excelentní projekty v rámci „SME Instrument“ a poskytnout tak finance českým malým a středním podnikům (MSP) při jejich vývoji inovativního řešení. Jedná se o MSP, jejichž projekty jsou hodnoceny Evropskou komisí (EK) jako velmi kvalitní, ale z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohou být financovány. Takovým projektům se EK rozhodla poskytnout tzv. Seal of Excellence. Tedy značku, která garantuje kvalitu projektu a umožňuje tak jeho financování jinými poskytovateli na národní či regionální úrovni. 

Konzultanti BIC Plzeň podají další informace.

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz

Ing. Jaroslav Sobotka, sobotka@bic.cz

tel.: 377 235 379

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce
BIC Plzeň