50 tis. EUR pro inovativní projekty

03.02.2017

SME Instrument podporuje malé a střední podniky, které vyvíjejí inovativní produkty s perspektivou uplatnění na mezinárodních trzích. Je to jeden z nástrojů evropského programu Horizon 2020. Je určen pro fáze těsně před uvedením nového produktu na trh.
 

SME Instrument podporuje 3 fáze:

1. fáze (ověření konceptu, vypracování studie proveditelnosti a podnikatelského záměru pro získání investora): paušální dotace ve výši 50 tis. €
2. fáze (příprava pro vstup na mezinárodní/globální trh – ověření technických parametrů, testování, zhotovení prototypu): dotace od 0,5 milionu do 2,5 milionu €
3. fáze (komercionalizace): možná investice ze soukromých nebo veřejných zdrojů na základě individuálního posouzení.

Uzávěrky podání projektu pro rok 2018: 8. února, 3. května, 5. září, 7. listopadu

Projekt může podat samotná firma (malý a střední podnik) bez dalších partnerů. 

Projekty, které jsou Evropskou komisí hodnoceny jako kvalitní (obdrží tzv. Seal of Excellence), ale z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohou být financovány, mohou získat podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR) z programu  GAMA – Seal of Excellence.  TA ČR již podpořil excelentní projekty v rámci „SME Instrument“ a poskytl finance českým malým a středním podnikům (MSP) při jejich vývoji inovativního řešení. 

Jedním z úspěšných žadatelů o podporu TA ČR v programu GAMA - Seal of Excelence je ve spolupráci s BIC Plzeň i plzeňská firma Softech, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti IT. 
Konzultanti BIC Plzeň podají další informace, tel. 377 235 379:
Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz
Ing. Jaroslav Sobotka, sobotka@bic.cz
 

»zpět do archivu novinek


Služby BIC Plzeň

Novinky a akce
BIC Plzeň