Kurz "DESIGN FOR ENTERPRISES"

Design jako nástroj pro inovace ve firmách

 D4E banner

  

Dvoudenní zahajovací kurz v Plzni 21. - 22. března 2018 pod vedením odborných poradců   

  • následuje on-line distanční studium vybraných modulů (3 povinné a min. další 3 volitelné) v průběhu 8 týdnů pod vedením mentora
  • vypracování případové studie na vlastní téma v průběhu následujích 2 týdnů
  • závěrečná bilaterální web konference účastníka a tutora v červnu (obdržení certifikátu)
 
PROGRAM KURZU v Plzni
   středa 21. března 2018      čtvrtek 22. března 2018
  9:15  Začátek registrace                    9:30  Customer Centered Design
  9:25  Úvodní slovo      11:00   Přestávka na kávu
  9:35  Zahájení kurzu   11:15   Případové studie
10:00   Design Driven Innovation   12:30  Oběd
11:20  Přestávka na kávu   13:00  Success stories
11:30  Design Driven Innovation - týmová práce   14:00  Týmová práce na projektech
12:30  Oběd                                    15:30  Přestávka na kávu
13:30  Strategic Design for SMEs   15:45  Demo online platformy
15:00  Strategic Design for SMEs - týmová práce   16:00  Individuální práce a pokračování v projektu
16:00  Volná diskuze    16:30  Ukončení akce

*změna programu vyhrazena 

Detailní zahajovací program ke stažení ZDE
Pozvánka ke stažení ZDE.
Cílové skupiny: konzultanti a poradci poskytující služby malým a středním podnikům, zástupci z malých a středních firem/OSVČ

Celý tříměsíční kurz probíhá v anglickém jazyce.

REGISTRACE     (ve spodní části stránky)

Design for Enterprises je bezplatná akce.

MÍSTO KONÁNÍ

Vědeckotechnický park
Teslova 3
301 00 Plzeň

 Visit_Pilsen_logo

 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network, tel. 377 235 379

      Miroslava Skrziszowská, m.skrz@bic.cz   
      Lucie Fenclová, fenclova@bic.cz
      Michaela Jahodová, jahodova@bic.cz
 
 

EEN_logo 

EK_logo 

MPO_logo 

 Akce je organizována BIC Plzeň v rámci aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, která působí ve více než 60 zemích. BIC Plzeň je jedním z více než 600 členů této sítě poskytující podporu malým a středním firmám, které mají zájem inovovat a expandovat do zahraničí. 
Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Služby BIC Plzeň

Novinky a akce
BIC Plzeň